Rybníky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Informace a přístup k osobním údajům

 

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Rybníky
sídlo: Rybníky 59, 672 01 , IČ: 00636991, DS: 8rcbzcf,

telefon: 515 323 478, e-mail: ourybniky@tiscali.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Moravskokrumlovsko

kontaktní osoba: Ing. Lenka Řezáčová
sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 71224831,

e-mail: projekt@moravskokrumlovsko.cz, tel. 739 210 020

 
Zodpovídá: Správce Webu